powiększ tekst A A A

poniedziałek 20.06.2022

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

Rozpoczęcie rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków za 11 mln zł. Wkład gminy 0%.

W poniedziałek 13 czerwca nastąpiło przekazanie terenu pod budowę długo oczekiwanej inwestycji, jaką jest rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Trzcianie.

Inwestycja wyniesie ponad 10mln 972tys. zł i w całości zostanie sfinansowana ze środków zewnętrznych, w tym: - 7mln 300 tys. złotych z Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, - 2 mln złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, - 1 mln 672 tys. zł z subwencji ogólnej na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji z budżetu państwa.

Wójt Gminy Trzciana Cezary Stawarz dziękuję Panu Posłowi Wiesławowi Krajewskiemu gdyż dzięki jego wsparciu możemy realizować tak duże zadanie bez wkładu własnego i bez zaciąganie kredytu!

Rozbudowa oczyszczalni umożliwi w przyszłości naszej gminie budowę kolejnych odcinków sieci kanalizacyjnej oraz przyłączanie do sieci nowych budynków mieszkalnych.

Przetarg na realizację inwestycji wygrała firma WIKAR Sp. z o.o. z Łososiny Dolnej. W dniu 2 czerwca 2022r. została podpisana umowa.

Roboty rozpoczną się niebawem.

 

 

Wprowadzenie: M.R.