powiększ tekst A A A

piątek 01.07.2022

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

INFORMACJA dotycząca powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamionnej

Informuję, że konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamionnej, przeprowadzony dnia 9 czerwca 2022 r. w Urzędzie Gminy w Trzcianie nie wyłonił kandydata na to stanowisko.  

 Do konkursu przystąpiły dwie kandydatki Pani Katarzyna Janiczek oraz Pani Agnieszka Błoniarz. Żadna z kandydatek nie otrzymała bezwzględnej większości głosów obecnych członków Komisji Konkursowej.

Biorąc pod uwagę powyższe, stosownie do treści art. 63 ust. 12 i 21  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) po uzyskaniu pozytywnego stanowiska Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie powierzenia Pani Agnieszce Błoniarz stanowiska dyrektora PSP w Kamionnej - stanowisko to będzie powierzone Pani Agnieszce Błoniarz

na okres pięciu lat szkolnych, tj. od  1 września 2022 r.  do   31 sierpnia 2027 r.

 

Decyzję tą podjąłem w oparciu o:

- pozytywną opinię Rady Rodziców PSP w Kamionnej,

- pozytywną opinię Rady Sołeckiej miejscowości Kamionna,

- pozytywną opinię Radnych Gminnych z miejscowości Kamionna

- oraz jak informowałem wcześniej po zajęciu pozytywnego stanowiska Małopolskiego Kuratora Oświaty w kwestii powierzenia stanowiska dyrektora PSP w Kamionnej.

  Pani Agnieszka Błoniarz spełnia wymagania określone w rozporządzeniu   Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. - w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021, poz. 1449).

 

 

 

Wójt Gminy Trzciana

mgr Cezary Stawarz

 

 

 

Wprowadzenie: M.R.