powiększ tekst A A A

piątek 01.07.2022

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

INFORMACJA dotycząca powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Łąkcie Dolnej

Informuję, że konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Łąkcie Dolnej, przeprowadzony dnia 9 czerwca 2022 r. w Urzędzie Gminy w Trzcianie wyłonił kandydata na to stanowisko.  

 Do konkursu przystąpił jeden kandydat Pan Paweł Łącki, który uzyskał bezwzględną większość głosów obecnych członków Komisji Konkursowej.

Biorąc pod uwagę powyższe, na podstawie art. 63 ust. 10 i 21  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Łąkcie Dolnej zostało powierzone Panu Pawłowi Łąckiemu na okres 5 lat szkolnych, tj. od 01 września 2022 r.  do 31 sierpnia 2027 r.

 

 

Wójt Gminy Trzciana

mgr Cezary Stawarz

 

 

Wprowadzenie: M.R.