powiększ tekst A A A

środa 05.10.2022

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Wójt Gminy Trzcianap rzeznacza do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową stanowiącą część działki nr 1091/8 o powierzchni 40 m2, położoną w miejscowości Trzciana, będącą własnością Gminy Trzciana, objętą księgą wieczystą nr KW TR10/00033944/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bochni, V Wydział Ksiąg Wieczystych, na okres od 01.11.2022 r. do 31.10.2027 r., z przeznaczeniem na parking przy przychodni stomatologicznej.


Wszelkie informacje można uzyskać również na stronie BIP


Wprowadzenie: M.R.