powiększ tekst A A A

poniedziałek 07.11.2022

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Wójt Gminy Trzciana przeznacza do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową stanowiącą część działki nr 902/2 o powierzchni 0,09 ha, położoną w miejscowości Trzciana, będącą własnością Gminy Trzciana, objętą księgą wieczystą nr KW TR10/00026991/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bochni, V Wydział Ksiąg Wieczystych, na okres od 01.12.2022 r. do 30.11.2023 r., z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.


Informacje do pobrania na stronie BIP