powiększ tekst A A A

czwartek 10.11.2022

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) Wójt Gminy Trzciana informuje o przystąpieniu Gminy Trzciana do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

Do zakupu preferencyjnego węgla kamiennego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego.  W ramach zakupu preferencyjnego będzie możliwość zakupu węgla w dwóch partiach:

  1. 1500 kg do dnia 31 grudnia 2022 r.
  2. 1500 kg od dnia 1 styczna 2023 r.


Węgiel kamienny w preferencyjnej cenie będzie można zakupić na podstawie pisemnego wniosku, który w terminie od dnia 10 listopada 2022 r.  można składać:

  • osobiście w  sekretariacie Urzędu Gminy Trzciana , 32-733 Trzciana 302

 (I piętro, pokój nr 1.14), w godzinach: poniedziałek - piątek 7:30-15:30

  • listownie,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2020 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r.poz. 344).   


W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
 

Formularz wniosku można pobrać w sekretariacie Urzędu Gminy w Trzcianie lub pobrać poniżej.
 

Mieszkańcy, którzy już zgłosili wstępne zapotrzebowanie na zakup węgla do Urzędu Gminy, proszeni są o złożenie wniosku w formie pisemnej zgodnie z formularzem wniosku.
 
Gmina nie będzie miała wpływu na jakość dostarczonego jej węgla.  Za jakość węgla odpowiadać będą podmioty wprowadzające do obrotu paliwa stałe, z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych wskazane przez Ministra Aktywów Państwowych.


Oferowany do sprzedaży węgiel będzie posiadał niezbędne certyfikaty jakości.

WZÓR WNIOSKU DO POBRANIA - LINK

Wprowadzenie E.R.