powiększ tekst A A A

poniedziałek 12.12.2022

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

RELACJA Z XXXIV SESJI RADY GMINY TRZCIANA

RELACJA Z XXXIV SESJI RADY GMINY TRZCIANA
W dniu 09 grudnia czerwca 2022r. o godzinie16:00 odbyła się XXXIV Sesja Rady Gminy Trzciana.
W obradach Sesji Rady Gminy uczestniczyło 11 radnych.

Podczas Sesji Przyjęto uchwały jak poniżej:


1.Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2022 r.

2.Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciana.

3.Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Rdzawie.

4.Przyjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Trzciana.

5.Przyjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

6.Przyjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na terenie Gminy Trzciana na rok 2023

7.Przyjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów oraz ich rodziców.

8.Przyjęcie uchwały zatwierdzenia zmiany w Planie Odnowy Miejscowości Kamionna.

9.Przyjęcie uchwały zatwierdzenia zmiany w Planie Odnowy Miejscowości Kierlikówka.

10.Przyjęcie uchwały zatwierdzenia zmiany w Planie Odnowy Miejscowości Łąkta Dolna.

11.Przyjęcie uchwały zatwierdzenia zmiany w Planie Odnowy Miejscowości Trzciana.

12.Przyjęcie informacji o oświadczeniach majątkowych.

Z powyższymi uchwałami można zapoznać się stronie BIP.
Relacja z Sesji Rady Gminy z dnia 09 grudnia 2022r. znajduję się na stronie - LINK

 

Wprowadzenie E.R.