powiększ tekst A A A

czwartek 22.12.2022

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

ZAPROSZENIE NA XXXV SESJE RADY GMINY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020r. poz. 713) uprzejmie zawiadamiam,
że na dzień 29 grudnia 2022r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy w Trzcianie
zwołuję XXXV Sesję Rady Gminy Trzciana,
  proponując porządek obrad jak w załączeniu.

Sesja odbędzie się w Urzędzie Gminy w Trzcianie/sala konferencyjna
Transmisja z sesji -  tutaj.

PORZĄDEK OBRAD
XXXV Sesja Rady Gminy Trzciana
29 grudzień 2022r. godz. 16:00 - Urząd Gminy w Trzcianie / sala konferencyjna

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku obrad oraz protokołu
  z poprzedniej sesji Rady Gminy.
 2. Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 3. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na rok 2022.
 4. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciana  
 5. Przyjęcie uchwały Budżetowej Gminy Trzciana na rok 2023.
 6. Przyjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciana.
 7. Przyjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego w ramach rządowego programu "Korpus Wsparcia Seniorów w Gminie Trzciana" na rok 2023.
 8. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „SIM Małopolska sp. z o.o.” z siedzibą w Brzesku.
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Trzciana niektórych zadań publicznych z zakresu właściwości Województwa Małopolskiego.
 10. Przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Trzciana.
 11. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XIX/178/21 Rady Gminy Trzciana z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Trzciana
 12. Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rady Gminy Trzciana na 2023 rok.
 13. Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Trzciana na 2023 r.
 14. Interpelacje, zapytania i wnioski.
 15. Sprawy bieżące.
 16. Zamknięcie obrad XXXV Sesji Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Renata Paruch

 Wprowadzenie E.R.