powiększ tekst A A A

piątek 30.09.2022

Kategoria
Pozostałe informacje

Programy realizowane z państwowych funduszy celowych

Dofinansowamie na rozbudowę świetlicy w Kamionnej

Gmina Trzciana podpisała umowę z wykonawcą firmą "BIOBIN" z Krakowa na zadanie pn. " Rozbudowa i przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Kamionnej" .
Na zadanie to otrzymaliśmy dofinansowanie z Funduszu Promocji Kultury w ramach Programu Infrastruktura Domów Kultury.

Całkowita wartość zadania: 102 064,21 zł

Dofinansowanie: 73 108,59 zł

Zadanie polegało będzie na rozbudowie i przebudowie sanitariatów w Świetlicy Wiejskiej w Kamionnej o około 18 m2.

Wykonane zostaną prace rozbiórkowe i fundamentowe oraz prace budowlane przy parterze, ścianach i dachu.

Planowany termin zakończenia prac to listopad 2022r.

Jest to kolejny etap inwestycji dotyczącej Świetlicy Wiejskiej w Kamionnej.

 

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego"

 

      

 

 

 

Wprowadzenie: M.R.

Trzciana, dnia 30.09.2022r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

W grudniu 2022 r. odebraliśmy zadanie pn. "Rozbudowa i przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Kamionnej", na które otrzymaliśmy dofinansowanie z Funduszu Promocji Kultury w ramach Programu Infrastruktura Domów Kultury.

Wykonana została rozbudowa i przebudowa sanitariatów w Świetlicy Wiejskiej w Kamionnej - stan surowy.

Całkowita wartość zadania: 102 064,21 zł
Dofinansowanie: 73 108,59 zł


Pod linkiem zdjęcia z wykonanego zakresu prac  http://trzciana.pl/aktualnosci-czytnik/items/8237.html

 

 

Wprowadzenie: M.R.

26.01.2023r. 

 

____________________________________________________________________________________________________