powiększ tekst A A A

wtorek 03.01.2023

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW NA 2023

NA ROK 2023 STAWKA OPŁATY ŚMIECIOWEJ NIE ULEGŁA ZMIANIE w stosunku do roku poprzedniego, zatem nadal dla tych, którzy kompostują bioodpady miesięczna stawka wynosi 19,50 zł/os, natomiast mieszkańcy, którzy niekompostują odpadów biodegradowalnych obowiązuje stawka 25 zł/os. 

Zryczałtowana opłata śmieciowa dla nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych wynosi 156 zł/rok.

Jeśli nastąpiła zmiana w gospodarstwie domowym w kwestii posiadania kompostownika, ilości osób zamieszkałych lub sposobu użytkowania nieruchomości (letniskowe/stałe) należy zaktualizować dane składając w Urzędzie Gminy nową deklarację o wys. opłaty za gospodarowanie odpadami.

Czarne worki można pobrać w urzędzie gminy lub u sołtysa swojej miejscowości. W dniach odbioru worków czarnych odbierane są również worki z popiołem.

Odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 2 m3 będzie można wystawić  dwa razy do roku w terminach odbioru odpadów wielkogabarytowych.
UWAGA!

Na odwrocie ważne informacje dotyczące powyższego harmonogramu.    

 

REKLAMACJE w sprawie odbioru odpadów komunalnych prosimy zgłaszać do firmy TRASZKAN: 12-27-15-117 w godz. od 800 do 1700 lub na e-mail traszkan@poczta.onet.pl. Niezgłoszenie reklamacji bezpośrednio do firmy lub urzędu gminy do godz. 1500 następnego dnia roboczego po planowanym odbiorze oznacza wywiązanie się firmy odbiorowej z realizacji usług.

             

Tel: 12-271-51-17

e-mail: traszkan@poczta.onet.pl  www.traszkan.pl

 

INFORMACJA !

 

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH (w tym mebli), zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, worków z odpadami niebezpiecznymi - ODPADY PROSIMY WYSTAWIAĆ W TYCH MIEJSCACH W KTÓRYCH ODBIERANE SĄ WORKI Z ODPADAMI SEGREGOWANYMI

 

TERMINY ODBIORU :22.02.2023r

                                02.08.2023r

 

ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE (okna, drzwi, wanny, umywalki, kabiny prysznicowe, muszle klozetowe, styropian, wełna mineralna, panele,  gruz) z prac remontowych prowadzonych przez właściciela nieruchomości we własnym zakresie w ilości nie przekraczającej 2 mgromadzonych w ramach wystawki przed wejściem na teren nieruchomości odbywać się będą dwa raz w roku w terminie odbioru odpadów wielkogabarytowych. Sypkie i drobne odpady rozbiórkowe prosimy załadować w mocne worki (worki zbożowe, worki budowlane)

Odpady budowlane i rozbiórkowe z prac remontowych w ilości przekraczającej 2 mbędą odbierane na zgłoszenie telefoniczne na koszt właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

System odbierania odpadów komunalnych obejmuje tylko odpady komunalne  z nieruchomości zamieszkałych, natomiast nie obejmuje odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej w tym działalności rolniczej.


 

 Wprowadzenie: M.R.