powiększ tekst A A A

środa 01.02.2023

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

Informacja dla osób posiadających odpady pochodzace z działalności rolniczej

Wójt Gminy Trzciana, informuję, że Gmina Trzciana planuje ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego pn.  „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W związku z powyższym rolnicy zainteresowani udziałem w Programie proszeni są o złożenie informacji o rodzajach i ilości posiadanych odpadów wg załączonego druku w terminie do dn. 10 lutego 2023r. w  Urzędzie Gminy w  Trzcianie w pok. Nr 1.18.

Zgodnie z Programem rolnicy zobowiązani będą do dostarczenia wyłącznie  czystych odpadów w wyznaczonym terminie do miejsca wskazanego przez Gminę Trzciana.

Gmina realizowała będzie zadanie w II lub III kwartale 2023r. pod warunkiem, pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  oraz po wyłonieniu wykonawcy zadania.

Informacje złożone po wyznaczonym terminie nie zostaną uwzględnione w złożonym wniosku.   

 

Wszelkich informacji można uzyskać pod nr telefonu 14/6484436.

DO POBRANIA:

FORMULARZWprowadzenie: M.R.