powiększ tekst A A A

poniedziałek 02.01.2012

Kategoria
Informacje Urzędu Gminy

Rezolucja Rady Gminy Trzciana

Rezolucje Rady Gminy Trzciana

Rezolucja Rady Gminy Trzciana
w sprawie wyrażenia stanowiska wobec likwidacji Sądu Rejonowego w Bochni i przejęcia jego właściwości przez Sąd Rejonowy w Brzesku.

Rada Gminy Trzciana obradując na Sesji w dniu 28 grudnia 2011 r.
w głosowaniu jawnym jednogłośnie wyraża sprzeciw odnośnie planów likwidacji Sądu Rejonowego w Bochni i przejęcia jego właściwości przez Sąd Rejonowy w Brzesku. Jednocześnie apeluje do Ministra Sprawiedliwości o zrewidowanie planów reorganizacji systemu sądowniczego w Polsce, które skutkować mają likwidacją Sądu Rejonowego w Bochni.

Likwidacja Sądu Rejonowego w Bochni, który zasięgiem swojego działania obejmuje teren powiatu bocheńskiego, liczącego ponad 100 tysięcy mieszkańców, znacznie ograniczy ich dostęp do wymiaru sprawiedliwości i zwiększy społeczne koszty jego funkcjonowania.
W niektórych przypadkach mieszkańcy nie uzyskają kompleksowej obsługi w okrojonej jednostce, niejednokrotnie będzie zachodzić konieczność dojazdu do Brzeska co będzie ogromnym utrudnieniem zwłaszcza dla mieszkańców wiosek nie mających bezpośredniego połączenia komunikacyjnego z Brzeskiem.

Bocheński sąd funkcjonuje nieprzerwanie od połowy XIX wieku, działając w tym samym budynku i rocznie do tego sądu wpływa kilkanaście tysięcy spraw, co jednoznacznie wskazuje na potrzebę jego funkcjonowania w tym środowisku. Sąd w Bochni jako jeden z nielicznych sądów rejonowych w Polsce dysponuje Wydziałem Pracy, który rozpatruje sprawy z powiatów bocheńskiego i brzeskiego, czyli dotyczące ponad 200 tysięcy osób.

Przeciwko likwidacji bocheńskiego sądu przemawia również efektywność jego pracy – w ostatnim roku sprawozdawczym osiągnął on o połowę lepsze wyniki w sprawności prowadzenia postępowań, aniżeli wskazują średnie ogólnopolskie. Ponadto wydatki z budżetu państwa związane z przeprowadzeniem jednej przeciętnej sprawy nie są w Bochni wyższe, niż te w wielkich sądach.

W ciągu ostatnich kilku lat wydano około 12 milionów złotych na remont i modernizację zabytkowego budynku sądu, tworząc jednostkę przystosowaną do samodzielnego funkcjonowania. Tymczasem likwidacja tego sądu, a utworzenie w jego miejsce trzech wydziałów zamiejscowych sądu w Brzesku postawiłaby pod znakiem zapytania celowość poniesienia tak wysokich nakładów finansowych.

W ostatnich kilku latach V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bochni załatwiał rocznie od 7,5 do ponad 10 tysięcy spraw, co pokazuje jak wielką uciążliwością dla mieszkańców Bochni i powiatu bocheńskiego byłoby przeniesienie tego wydziału do innego miasta.

Reasumując Rada Gminy Trzciana apeluje wobec powyższego do Ministra Sprawiedliwości o odstąpienie od planowanych działań, zmierzających do likwidacji Sądu Rejonowego w Bochni.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Śliwa