PROJEKT RPO - Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Trzciana

Gmina Trzciana realizuje projekt pt.

„Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Trzciana".

Celem bezpośrednim realizacji projektu i jego efektem jest wzmocnienie potencjału placówki świadczącej zróżnicowane usługi społeczne i kulturowe, w tym dostosowanie jej do potrzeb osób z niepełnosprawnością - zlokalizowanej w miejscowości Trzciana.

Odbiorcami projektu będą mieszkańcy gminy Trzciana, w szczególności miejscowości Trzciana, osoby
czasowo przebywające na terenie gminy Trzciana (w tym turyści) i użytkownicy zrewitalizowanego obszaru.

Przedmiotem projektu jest rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku administracyjnego z przeznaczeniem na cele społeczne, kulturalne i administracyjne.
W projektowanym budynku znajdą się pomieszczenia służące celom społecznym i kulturowym - biura GOPS, Świetlica Gminna, Biblioteka Gminna, sale porad specjalistycznych, szkoleniowe, artystyczno/konferencyjne. W budynku zlokalizowana będzie siedziba władz gminy. Budynek przyjazny os. niepełnosprawnym - winda, toalety, przystosowane
biura.

Rozpoczęcie realizacji projektu 13.04.2016 r.
Zakończenia realizacji projektu 31.07.2020r.

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Trzciana