Najnowsze relacje z Gminy Trzciana

 

poniedziałek 13.07.2020

Szanowni Państwo, Mieszańcy Gminy Trzciana! Za nami wybory prezydenckie. Nasza gmina dzięki Państwa aktywności uzyskała najwyższą frekwencję w byłym województwie tarnowskim i tym samym wygrała ,,Bitwę o wozy”. Otrzymamy zatem nowy samochód strażacki o wartości 800 tyś.zł. oraz bon o wartości 50 tyś.zł. na wycieczki dla dzieci z naszej gminy.    Bardzo serdecznie...

piątek 10.07.2020

Informacje Urzędu Gminy

"BITWA O WOZY" II szansa na wóz strażacki

Szanowni Mieszkańcy! Przed nami II tura wyborów Prezydentckich RP.  To nie tylko nasz moralny obowiązek, ale i szansa pozyskania nowego samochodu strażackiego dla Gminy Trzciana. Aby jednak tak się stało musimy wszyscy iść do wyborów, bowiem Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ponownie zainicjowało akcję pn.: „Bitwa o wozy". Ministerstwo zapowiedziało sfinansowanie...

piątek 10.07.2020

Informacje Urzędu Gminy

Szanowni Mieszkańcy Gminy Trzciana

       Urząd Gminy w Trzcianie przekazuje Państwu szablon ankiety, na podstawie której jesteśmy zobowiązani do przygotowania i aktualizowania bazy inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie gminy zgodnie z obowiązującym Programem Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego. Przekazane przez Państwa ankiety są niezbędne do sporządzenia w/w...

piątek 10.07.2020

Komunikaty, ostrzeżenia

Komunikat z dnia 10 lipca 2020r.

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie jakości wody pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Trzciana Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po zapoznaniu się ze sprawozdaniem nr LZT/W/758/N/2020 z badania próbki wody pobranej przez przedstawiciela Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni dnia 7 lipca 2020r. (data wpływu: 10...

piątek 10.07.2020

Informacje Urzędu Gminy

Dofinansowanie w ramach "Gospodarki wodno-ściekowej"

       W dniu 8 lipca z rąk Pana Marszałka Tomasza Urynowicza  - Wójt Gminy Trzciana Cezary Stawarz odebrał pamiątkowy czek w wysokości 417 tys. zł. w związku z przyznaną pomocą dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej...

piątek 10.07.2020

Informacje Urzędu Gminy

Półkolonia 2020

Gmina Trzciana przygotowała ofertę wakacyjną dla dzieci w wieku 7 do 16 lat w dniach  17-27 sierpnia 2020r. Półkolonia ( 10 dni po 6 godz. dziennie) dla : - dzieci, których rodzice są ubezpieczeni w KRUS - koszt 160 zł - dzieci, których rodzice są ubezpieczeni w ZUS – koszt 300 zł W programie przewidziano wycieczki m.in. Bartkowa k/ Gródka, Ranczo Pasja w...