powiększ tekst A A A

wtorek 23.08.2022

Kategoria
Komunikaty, ostrzeżenia

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE

Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczące gwałtowne wzrosty stanów wody od godz. 12:00 dnia 23.08.2022 do godz. 03:00 dnia 24.08.2022.

W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość krótkotrwałego przekroczenia stanów ostrzegawczych bądź alarmowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska 80%

OSTRZEŻENIE


Wprowadzenie E.R.