powiększ tekst A A A

środa 18.01.2023

Kategoria
Pozostałe informacje

OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Trzciana w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej w 2023 r.

Wójt Gminy Trzciana  zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / Dz. U. z 2022 r. poz.1327 ze. zm. / do składania ofert na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023r

 

 

Wszelkie informacje do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej TUTAJ.


Wprowadzenie: M.R.