Najnowsze relacje z Gminy Trzciana

 

wtorek 15.06.2021

      Wójt Gminy Trzciana Pan Cezary Stawarz dokonał również sprawdzenia postępu prac w Kierlikówce na drodze gminnej od drogi powiatowej w kierunku Kościoła. Na spotkaniu obecny był Radny Gminny Pan Tadeusz Cempura oraz Sołtys Wsi Kierlikówka Pan Stanisław Zdebski. Obecnie wykonana jest już podbudowa i pierwsza warstwa asfaltu, następnie zostaną wykonane...

wtorek 15.06.2021

Informacje Urzędu Gminy

Bieżąca realizacja zadań w Kamionnej

       Wójt Gminy Trzciana Pan Cezary Stawarz razem z Radnymi Gminnymi Panią Renatą Paruch, Panem Stanisławem Pastuszakiem oraz Panią Sołtys Krystyną Dudziak wizytowali realizowane zadania w Kamionnej tj. remont drogi Polityczna oraz rozbudowę budynku Świetlicy. Na drodze jest już położona nawierzchnia, następnie będą wykonywane pobocza oraz...

wtorek 15.06.2021

Informacje Urzędu Gminy

Wyniki wyborów uzupełniających

Poniżej publikujemy wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy Trzciana:   Biuletyn Informacji Publicznej link   Wprowadzenie: M.R....

W zeszły piątek Wójt Gminy Trzciana Pan Cezary Stawarz wraz z Panią Dyrektor Agnieszką Adamus oraz Panią Dyrektor Marią Dyrdał miał okazję podziękować Panu Posłowi Piotrowi Sakowi za przyznanie kwoty w wys. 250 tyś. na budowę wewnętrznego placu zabaw w miejscu niedokończonego basenu w budynku Szkoły Podstawowej w Leszczynie. Otrzymana dotacja pozwoli wykorzystać nieckę basenową do...

       Dzięki dotacji z LGD Dolna Raby oraz współpracy Kół Gospodyń “Gościnna Kamionna” oraz Śwarne Leszczynianki powstaną nowe kuchnie w świetlicach w Leszczynie i Kamionnej. To jedyne kuchnie świetlicowe w gminie pamiętające jeszcze czasy PRL. Kwota dotacji na kuchnie wynosi 27,5 tyś. zł co daje łączną kwotę 55 tyś. zł. Wprowadzenie: M.R....

środa 09.06.2021

Pozostałe informacje

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY OCHRONY PSZCZÓŁ

       W związku ze zgłoszeniami wpływającymi do tut. Urzędu Gminy Trzciana w sprawie nieprawidłowego stosowania środków ochrony roślin przez rolników tj. stosowania oprysków w godzinach oblotu pszczół, niniejszym przypominamy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie prawidłowości stosowania środków ochrony roślin oraz zgodnie z...