Najnowsze relacje z Gminy Trzciana

 

wtorek 16.01.2018

Pozostałe informacje

Praca dla Młodych”,

PŁATNE STAŻE Z MOŻLIWOŚCIĄ ZATRUDNIENIA Jeśli nie skończyłeś 30. roku życia i jesteś osobą niepracującą tj. bierną zawodowo masz szansę na znalezienie wymarzonego zajęcia. Ruszył bowiem kolejny nabór do projektu „Praca dla Młodych", stanowiącego wsparcie dla osób młodych, pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z: 1....

poniedziałek 15.01.2018

Pozostałe informacje

Ranking Gmin Małopolski 2017

Na początku Nowego Roku pragniemy Państwu zaprezentować opracowany jesienią 2017r. Ranking Gmin Małopolski 2017. Ranking to wyjątkowa inicjatywa, którą realizuje od 2010 roku FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie we współpracy z Urzędem Statystycznym w Krakowie. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin...

Halowy Turniej Oldbojów w Trzcianie - 13.01.2018

niedziela 14.01.2018

Pozostałe informacje

NOWOROCZNY TURNIEJ PIŁKARSKI OLDBOJÓW W TRZCIANIE

 W sobotnie popołudnie 13 stycznia 2018 roku w sali gimnastycznej Zespołu Placówek Oświatowych w Trzcianie został rozegrany Noworoczny Halowy Turniej Piłkarski Oldbojów, w którym stawką były puchary i statuetki, ufundowane przez organizatorów tej imprezy - Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Lokalnego Gminy Trzciana, a szczególnie przez Krzysztofa Bębenka. Spośród...

sobota 13.01.2018

Komunikaty, ostrzeżenia

Szczęśliwe zakończenie poszukiwań !

Informujemy, iź w dniu wczorajszym odnalazła się zaginiona Renata Dudziak.  Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w poszukiwania.   Wprowadzenie:...

czwartek 11.01.2018

Pozostałe informacje

Projekt unijny „ Trampolina do przyszłości”

        Zaprasza do udziału w projekcie „Trampolina do przyszłości"- program zwiększający możliwości zatrudnienia osób młodych" POWR.01.02.01-IP.15-12-006/17. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy...

Ogłoszenie Wójta Gminy Trzcianaz dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie:otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Trzcianaw dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej w 2018 r.   Wójt Gminy Trzciana zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie...