Najnowsze relacje z Gminy Trzciana

 

piątek 20.01.2017

Chcesz przyjemnie, kreatywnie i pożytecznie spędzać swój wolny czas? - nie zastanawiaj się, dołącz do nas. Czeka Cię wiele ciekawych zajęć kulinarnych, sportowych, artystycznych, spacerów z kijkami, wyjazdów integracyjnych. Oferta kierowana jest do osób 50 + i młodzieży szkolnej. Zajęcia odbywają się w poniedziałki, wtorki i czwartki od godz,15.00 do 19.00 w Gminnej Świetlicy w...

piątek 20.01.2017

Informacje Urzędu Gminy

Ogłoszenie Wójta Gminy Trzciana

Wójt Gminy Trzciana podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczoanych do sprzedaży. Plik do pobrania z zarządzenie Wójta Gminy Trzciana nr 174 z dnia 20.01.2017r. Wprowadził:...

piątek 20.01.2017

Pozostałe informacje

STATYSTYCZNE BADANIA ROLNICZE w 2017 r.

       Główny Urząd Statystyczny corocznie przeprowadza reprezentacyjne badania gospodarstw rolnych. Badania realizowane sa w wylosowanych gospodarstwach metoda wywiadu bezpośredniego lub metoda wywiadu telefonicznego przez pracowników Urzędu Statystycznego. Formularze można także wypełnić samodzielnie, na stronie...

piątek 20.01.2017

Pozostałe informacje

STATYSTYCZNE BADANIA ANKIETOWE w 2017r.

Główny Urząd Statystyczny, zgodnie z programem badań statystycznych statystyki publicznej przeprowadza na terenie całego kraju statystyczne badania ankietowe. Badania realizowane są przy pomocy ankieterów i teleankieterów statystycznych. Za ich organizację i realizację na terenie województwa małopolskiego odpowiedzialny jest Urząd Statystyczny w Krakowie.   Badania gospodarstw...

Dotycząca zakazu likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych  i nadwodnych na terenie parków krajobrazowych i obszarów ochronionego krajobrazu.        Z dniem 1 stycznia 2017 roku na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz.U. z 2016 r. poz. 2249) wprowadzono zmianę w...

,,W Noc Bożego Narodzenia Bóg otworzył nam niebo dzieląc z nami ziemskie życie.Człowiek jest wielki nie przez to, kim jest ale przez to, czym się dzieli z innymi"Jan Paweł II         Dnia 15 stycznia 2017 roku w niedzielne popołudnie w Wiejskim Domu Kultury w Leszczynie odbyło się uroczyste Spotkanie Noworoczne dla Seniorów i osób samotnych. W...