Najnowsze relacje z Gminy Trzciana

 

czwartek 28.05.2020

Pozostałe informacje

Korzyści z zatrudnienia skazanych

       1 czerwca 2017 r. zwiększyły się kwoty dopłat do wynagrodzeń skazanych. Ryczałt wypłacany przedsiębiorcy  (z tytułu zwiększonych kosztów zatrudniania osób pozbawionych wolności) wynosi obecnie 35% i jest naliczany z kwoty wynagrodzenia wypłacanego skazanym. Przykładowo: w miesiącu styczniu wynagrodzenie należne...

czwartek 28.05.2020

Pozostałe informacje

Tysiąc maseczek dla gminy

       W najbliższych dniach zniesiony zostanie obowiązek noszenia maseczek w przestrzeni otwartej, jednak w pomieszczeniach zamkniętych nadal należy stosować maseczki ochronne, dlatego w dniu 26 maja 2020 r. funkcjonariusze Służby Więziennej z Zakładu Karnego Tarnów - Mościce przekazali 1000 szt. maseczek ochronnych na rzecz Gminy Trzciana....

wtorek 26.05.2020

Informacje Urzędu Gminy

ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA MATKI

Z okazji Dnia Matki wszystkim Mamom składam najserdeczniejsze życzenia, zdrowia, a także szczere wyrazy uznania i podziękowania za macierzyński trud. Życzę Wam również abyście zawsze były docenione, a miłość, którą obdarzacie bliskich, wracała do Was z podwojoną siłą.   Wójt Gminy Trzciana mgr Cezary Stawarz     Wprowadzenie: M.R....

poniedziałek 25.05.2020

Pozostałe informacje

Obwieszczenie Wójta Gminy Trzciana z dnia 25.05.2020

       OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Trzciana z dnia 25.05.2020 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. „Rozbiórka istniejącego mostu o nr JNI 30004943 i budowa nowego obiektu inżynierskiego - mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2072K Leszczyna - Nowe Rybie...

Wójt Gminy Trzciana ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Kierlikówce, 32-732 Kierlikówka 4 woj. małopolskie   Treść ogloszenia: https://bip.malopolska.pl/ugtrzciana,a,1767276,zarzadzenie-nr-137viii20-wojta-gminy-trzciana-z-dnia-22-maja-2020-r-w-sprawie-ogloszenia-konkursu-na.html   Trzciana, dnia 22.05.2020r. Wprowadzenie: M.R....

  Informujemy, że  Gmina Trzciana podpisała 08.05.2020 r. dwie umowy na zadania: 1. Dostawa i montaż 48 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Trzciana, wartość umowy: 883.135,44 zł brutto termin realizacji: 10 miesięcy od daty podpisania umowy   HARMONOGRAM MONTAŻU: Dla instalacji powyżej 6,5 kW - od 29 maja 2020r. do 31 lipca 2020r. Dla...