Najnowsze relacje z Gminy Trzciana

 

poniedziałek 26.06.2017

  Na wniosek firmy WESTRAND M. Szatkowski. Sp. J oraz Szulc-Efekt sp. z o.o. publikujemy petycję oraz baner dot. zbliżającej się konferencji związanej z poruszaną problematyką zapobiegania uciążliwości zapachowej:   "Korespondując z uprzednio dostarczanymi wnioskami i petycjami - do Jednostek Administracji Publicznej, JST i Organizacji Społecznych - w związku z realizacją...

XVIII Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Trzciana

 W dniu 23 czerwca 2017 roku w Rdzawie, w obecności przedstawicieli poszczególnych miejscowości odbyła się ceremonia losowania rozgrywek o Puchar Wójta Gminy Trzciana w piłce nożnej. Będzie to 18 edycja rozgrywek. Dotychczasowi tryumfatorzy: Trzciana 6. krotnie (w latach 2005, 2006, 2007, 2010, 2012, 2013), Łąkta Dolna 3. krotnie (w latach 2001,2002,2011), Kierlikówka 3. krotnie (w...

XIX Sesja Rady Gminy Trzciana

czwartek 22.06.2017

Pozostałe informacje

XIX SESJA RADY GMINY TRZCIANA - RELACJA

  20 czerwca 2017 roku, w Świetlicy Gminnej w Trzcianie, na XIX sesji obradowała Rady Gminy Trzciana. Obrady prowadził jej Przewodniczący Ryszard Śliwa. Po zakończeniu spraw proceduralnych (powitanie, przyjęcie porządku obrad) jak zwykle obszerną i dokładną informację o swojej pracy w okresie międzysesyjnym przedłożył Wójt Gminy Trzciana Józef Nowak. Uczestniczył w tym okresie w...

środa 21.06.2017

Informacje Urzędu Gminy

STAWKI OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI

       Podczas XIX Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 20 czerwca 2017r. radni podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Zgodnie z uchwałą nr XIX/166/17 Rady Gminy Trzciana stawki przedstawiają się następująco: WODA:  I grupa taryfowa – gospodarstwa domowe, jednostki...

wtorek 20.06.2017

Informacje Urzędu Gminy

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

Szanowni Państwo,        Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Tarnowie zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych, dotyczących propozycji nowych wzorów kart do głosowania stosowanych w wyborach samorządowych. Konsultacje zostaną przeprowadzone w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w TarnowieAl. Solidarności 5-9, VII piętro, pok. 712, w...

środa 14.06.2017

Informacje Urzędu Gminy

TRWAJĄ REMONTY DRÓG GMINNYCH

Miło nam poinformować mieszkańców Gminy Trzciana, że trwają obecnie remonty dwóch dróg gminnych: Trzciana-Krawczyki i Ujazd-Stukus. Prace realizowane są równolegle na obu drogach. Zadanie wykonywane przez naszą gminę nosi nazwę: „Modernizacja/remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Ujazd-Stukus w km 0+000-0+180 oraz modernizacja/remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych...