Najnowsze relacje z Gminy Trzciana

 

poniedziałek 17.01.2022

Komunikaty, ostrzeżenia

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczące oblodzenia w dniu 17.01.2022r. od gdz. 17:00 do godz 08:00 dnia 18.01.2022 r. oraz ostrzeżenie drugiego stopnia dotyczące silnych wiatrów w dniu 17.01.2022 od godz. 12:28 do godz. 17:00 dnia 17.01.2022 r. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska - 80%   Ostrzeżenie...

Wójt Gminy Trzciana zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie / Dz. U. z 2020 r. poz.1057 ze. zm. / do składania ofert na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022r.   Wszelkie informacje na stronie...

niedziela 16.01.2022

Pozostałe informacje

Montaż lamp na drugiej części Leszczyny został zakończony

Zamontowanych zostało 12 słupów oświetleniowych w tym 9 lamp ledowych marki PHILIPS. Wartość zadania to 49 tyś zł, sfinansowana z budżetu gminy. Kolejny etap prac będzie realizowany w obecnym 2022 r. Efekty już widać a będzie jeszcze piękniej. Wprowadzenie:...

Złożony wniosek Wójta Gminy Trzciana Cezarego Stawarza otrzymał pozytywną opinię Wicemarszałka Województwa Pana Łukasza Smółki i Radnego Wojewódzkiego Pana Piotra Dziurdzi. Zarząd Województwa przeznaczył na modernizację drogi DW 966 kwotę 4,2 mln. Zadanie zostało zakończone a realizowane było w kilometrażu odc. 160 km 0+630 – odc. 160 km 3+000 – długość 2370 m. Wójt Gminy Trzciana...

niedziela 16.01.2022

Pozostałe informacje

Noworoczny koncert Orkiestry Dętej OSP z Leszczyny

       Jedną z najpiękniejszych polskich tradycji bożonarodzeniowych jest wspólne kolędowanie, które utrwala poczucie bliskości oraz wyzwala najbardziej pozytywne emocje. Ta niezwykle uroczysta atmosfera i podniosły nastrój towarzyszyły podczas Noworocznego Koncertu w wykonaniu Orkiestry Dętej OSP Leszczyna, który odbył się 2 stycznia w kościele p.w. Matki...

wtorek 11.01.2022

Komunikaty, ostrzeżenia

KOMUNIKAT

W dniu 11.01.2022r w związku z usuwaniem awarii na wodociągu gminnym nastąpi wyłączenie wody dla części miejscowości Kamionna w godzinach 8.00-15.00. Za utrudnienia przepraszamy. Wprowadzenie: M.R....