Najnowsze relacje z Gminy Trzciana

 

piątek 01.07.2022

Informuję, że konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Łąkcie Dolnej, przeprowadzony dnia 9 czerwca 2022 r. w Urzędzie Gminy w Trzcianie wyłonił kandydata na to stanowisko.    Do konkursu przystąpił jeden kandydat Pan Paweł Łącki, który uzyskał bezwzględną większość głosów obecnych członków Komisji Konkursowej. Biorąc pod uwagę powyższe, na podstawie...

Informuję, że konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamionnej, przeprowadzony dnia 9 czerwca 2022 r. w Urzędzie Gminy w Trzcianie nie wyłonił kandydata na to stanowisko.    Do konkursu przystąpiły dwie kandydatki Pani Katarzyna Janiczek oraz Pani Agnieszka Błoniarz. Żadna z kandydatek nie otrzymała bezwzględnej większości głosów obecnych członków...

        Na podstawie  art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r., poz. 503)  zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Trzciana Uchwały nr XXXI/297/22  z dnia  24 czerwca 2022r.  o przystąpieniu do sporządzenia zmiany  miejscowego planu zagospodarowania...

piątek 01.07.2022

Komunikaty, ostrzeżenia

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE

Biuro Prognoz Hydrorologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczące gwałtownych wzrostów stanów wody od godz. 15:00 dnia 01.07.2022 do godziny 05:00 dnia 02.07.2022r. W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach...

czwartek 30.06.2022

Aktualności testowe

RELACJA Z XXXI SESJI RADY GMINY TRZCIANA

RELACJA Z XXXI SESJI RADY GMINY TRZCIANA W dniu 24 czerwca 2022r. o godzinie16:00 odbyła się  XXXI  Sesja Rady Gminy Trzciana. W obradach Sesji Rady Gminy uczestniczyło 15 radnych. Rada Gminy Trzciana jednogłośnie udzieliła Wójtowi Gminy Trzciana absolutorium za prawidłowe wykonanie budżetu za rok 2021. Wykonanie budżetu wyniosło 114% To ważny...

środa 29.06.2022

Komunikaty, ostrzeżenia

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE

Centralne Biuro Prognoz Hydrorologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczące gwałtownych wzrostów stanów wody od godz. 14:00 dnia 29.06.2022 do godziny 00:00 dnia 30.06.2022r. W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach...