Najnowsze relacje z Gminy Trzciana

 

piątek 03.12.2021

Gmina otrzyma grant w wysokości 169 380 zł na cyfryzację Urzędu Gminy oraz jednostek podległych gminie. Środki te zostaną przeznaczone na poprawę cyberbezpieczeństwa, zakup sprzętu, rozwój e-usług, zakup oprogramowania. Jestem przekonany, że nasze działania przyczynią się do poprawy jakości pracy w Gminie i w podległych placówkach.   Wójt Gminy Trzciana Cezary...

piątek 03.12.2021

Informacje Urzędu Gminy

Kupiliśmy działkę przy remizie w Rdzawie

       W dniu 16 listopada Wójt Gminy Trzciana Cezary Stawarz wspólnie z Sołtysem wsi Rdzawa Panem Piotrem Kłóskiem podpisał akt notarialny dotyczący zakupu działki o pow. 5,31 ar przy budynku OSP w Rdzawie od Pana Daniela Dudzica w celu poszerzenia parkingu oraz terenu przy budynku. Mamy nadzieję, że inwestycja ta przyczyni się do poprawy funkcjonalności...

środa 01.12.2021

Pozostałe informacje

Budowa chodnika w Leszczynie

         Trwają prace związane z budową chodnika przy drodze powiatowej 2081K. W ramach tego zadania przekazaliśmy 400 tyś zł na realizację zadania Starostwu Powiatowemu w Bochni.Zadanie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych. Wprowadzenie M.R....

wtorek 30.11.2021

Informacje Urzędu Gminy

RELACJA Z XXV SESJI RADY GMINY TRZCIANA

W dniu 23 listopada 2021r. o godzinie 15:30 odbyła się XXV  Sesja Rady Gminy Trzciana. W obradach Sesji Rady Gminy uczestniczyło 12 radnych. Na początku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Renata Paruch powitała wszystkie osoby obecne na Sesji Rady Gminy  zaproszonego gościa Posła na Sejm RP Wiesława Krajewskiego. Po odczytaniu przez Wójta Gminy sprawozdania...

wtorek 30.11.2021

Pozostałe informacje

Informacja odnośnie szczepień przeciwko grypie

Przedstawiamy pismo od Wojewody Małopolskiego w Krakowie dotyczące szczepień przeciwko grypie. Przewiduje się możliwość bezpłatnego szczepienia u osób pełnoletnich w oparciu o dotychczasową organizację szczepień u osób uprawnionych.     Wprowadzenie: M.R....

       Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki . Misją programu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Zgodnie z założeniem (wzorem krajów skandynawskich)...