Najnowsze relacje z Gminy Trzciana

 

poniedziałek 15.07.2019

Zanućmy wspólnie: "Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka..." albo "To ja, Narcyz się nazywam....." te i inne wielkie przeboje nażywo już 28 lipca podczas Święta Gminy Trzciana 2019!!! Wójt Gminy Trzciana Cezary Stawarz oraz Przewodnicząca Rady Gminy Trzciana Renata Paruch zapraszają wszytkich mieszkańców i nie tylko na obchody Święta Gminy Trzciana 2019. Gwiazdą sobotniego wieczoru...

wtorek 23.07.2019

Komunikaty, ostrzeżenia

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW KORZYSTAJACYCH Z WODOCIĄGU GMINNEGO

       Wójt Gminy Trzciana informuje, iz nadal prowadzone są  prace naprawcze związane z uzdatnianiem wody. W momencie uzyskania pozytywnej opinii Sanepidu informacja zostanie podana do publicznej wiadomości.   Trzciana, dnia 23.07.2019r. Wprowadzenie:...

poniedziałek 22.07.2019

Informacje Urzędu Gminy

VII SESJA RADY GMINY TRZCIANA - RELACJA

W dniu 19 lipca 2019r. odbyła się VII sesja Rady Gminy Trzciana. Obrady miały charakter nadzwyczajny i dotyczyły głównie zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trzciana. Radni podjęli uchwałę w sprawie zmiany przeznaczenia działki po zlikwidowanym Kółku Rolniczym w Trzcianie na stację paliw, napraw i diagnostyki pojazdów oraz zabudowę usługową, w tym m.in....

piątek 19.07.2019

Komunikaty, ostrzeżenia

Komunikat z dnia 19 lipca 2019r.

  Komunikat z dnia 19 lipca 2019r.   Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie jakości wody pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego  Zaopatrzenia Trzciana   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po zapoznaniu się ze sprawozdaniem nr LZT/W/1140/N/2019 z badania próbki wody pobranej przez przedstawiciela Państwowego Powiatowego...

czwartek 18.07.2019

Komunikaty, ostrzeżenia

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

       Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT. W terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich...

wtorek 16.07.2019

Informacje Urzędu Gminy

ZAPROSZENIE NA VII SESJĘ RADY GMINY

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506) uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 19 lipca 2019r. o godz. 15.00 w Świetlicy Gminnej w Trzcianie zwołuję VII Sesję Rady Gminy Trzciana, na którą zapraszam proponując porządek obrad jak w załączeniu.  Porządek obrad 1. Otwarcie sesji.2. Stwierdzenie prawomocności obrad...