zdjęcie w tle

Gminne obchody 105 rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Gminne obchody 105 rocznicy Odzyskania Niepodległości.

W naszej gminie uroczyście obchodziliśmy święto 11 listopada
– 105 rocznicę Odzyskania Niepodległości.

W uroczystościach wzięły udział poczty sztandarowe: Gminy Trzciana, Zespołu Placówek Oświatowych w Trzcianie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Łąkcie Dolnej, Publicznej Szkoły Podstawowej w Leszczynie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamionnej, Publicznej Szkoły Podstawowej w Kierlikówce, OSP Trzciana, OSP Leszczyna, OSP Łąkta Dolna, OSP Rdzawa, OSP Kierlikówka.

W uroczystości wzięli również udział: Radny Powiatowy Wiesław Kukla, Radni Gminy Trzciana Stanisław Pastuszak, Tadeusz Cempura, Henryk Grabowski, Ryszard Śliwa, Pracownicy Urzędu Gminy z Wójtem, Panią Sekretarz i Kierownikiem USC, Pracownicy oświaty nauczyciele ze wszystkich szkół, Strażacy, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Trzciany, harcerki, młodzież szkolna, Orkiestra Dęta z Leszczyny.

Tak liczny udział delegacji świadczy o miłości do naszej pięknej ojczyzny.

Uroczystą Mszę Świętą odprawił Ks. Proboszcz Jacek Daniel w asyście Ks. Prof. Antoniego Paciorka, Ks. Prałata Władysława Midury i Ks. Katechety Krzysztofa Ceglarza.

Po uroczystej Mszy Świętej w obecności Pocztów Sztandarowych odśpiewano Hymn Polski oraz pieśni patriotyczne. Odczytano również apel poległych.

Następnie wraz z delegacjami złożono wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Poległych w latach 1914-1918 za najcenniejszy dar jakim jest Wolność i Niepodległość.

Na koniec piękny koncert patriotyczny zagrała Orkiestra Dęta z Leszczyny.

Dziękujemy serdecznie wszystkim współorganizatorom i uczestnikom za tak piękne obchody 105 rocznicy Odzyskania Niepodległości.

tło

Godziny otwarcia urzędu

Poniedziałek

7:30-15:30

Wtorek

7:30-15:30

Środa

7:30-15:30

Czwartek

7:30-15:30

Piątek

7:30-15:30

Urząd gminy trzciana

Adres:

Trzciana 302,
32-733 Trzciana

Sekretariat:

tel: 14 648 44 20
e-mail: gmina@trzciana.pl

fundusze europejskie

Fundusze
Europejskie

Polska Cyfrowa

Rzeczpospolita Polska

Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Unia Europejska