zdjęcie w tle

ZAPROSZENIE NA XLIV SESJE RADY GMINY

ZAPROSZENIE NA XLIV SESJE RADY GMINY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713) uprzejmie zawiadamiam, że na dzień 20 grudnia 2023r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy w Trzcianie zwołuję XLIV Sesję Rady Gminy Trzciana.

Sesja odbędzie się w Urzędzie Gminy w Trzcianie/sala konferencyjna

Transmisja z sesji - tutaj.


PORZĄDEK OBRAD

XLIV Sesja Rady Gminy Trzciana

20 grudnia 2023 r. godz. 16:00 - Urząd Gminy w Trzcianie / sala konferencyjna

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.

2. Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.

3. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2023 r.

4. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciana na lata 2023-2030.

5. Przyjęcie uchwały budżetowej Gminy Trzciana na 2024 rok.

6. Przyjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciana na 2024-2032.

7. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. inwentaryzacji mienia podlegającego komunalizacji.

8. Przyjęcie uchwały w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.

9. Przyjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego i oddziałów przedszkolnych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzciana.

10. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

11. Przyjęcie uchwały sprawie w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energii elektrycznej na lata 2025 i 2026.

12. Interpelacje, zapytania i wnioski.

13. Sprawy bieżące.

14. Zamknięcie obrad XLIV Sesji Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Renata Paruch


Otrzymują:

1. Radni Gminy Trzciana.

2. Sołtysi Gminy Trzciana


Załączniki
tło

Godziny otwarcia urzędu

Poniedziałek

7:30-15:30

Wtorek

7:30-15:30

Środa

7:30-15:30

Czwartek

7:30-15:30

Piątek

7:30-15:30

Urząd gminy trzciana

Adres:

Trzciana 302,
32-733 Trzciana

Sekretariat:

tel: 14 648 44 20
e-mail: gmina@trzciana.pl

fundusze europejskie

Fundusze
Europejskie

Polska Cyfrowa

Rzeczpospolita Polska

Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Unia Europejska