zdjęcie w tle

I etap budowy „Bumerangu" Wewnętrznego Placu Zabaw zakończony.

I etap budowy „Bumerangu

W dniu 06.11.2023r. nastąpił odbiór końcowy realizowanej inwestycji: "Przebudowa części pomieszczeń budynku PSP w Leszczynie - dotyczy wewnętrznego placu zabaw."

 I etap polegał na modernizacji kotłowni poprzez montaż nowej generacji kotła gazowego do ogrzewania całego budynku szkoły, który zastąpił wyeksploatowany już ponad 20-letni piec oraz na wykonaniu prac remontowych w pomieszczeniach, które docelowo będą przeznaczone na utworzenie Bumerangu.

Kolejnym etapem realizacji inwestycji będzie ogłoszenie przetargu na dostawę i montaż wyposażenia sali w zestawy zabawkowe m.in. zjeżdżalnie tubowe i baseny kulkowe, strefa malucha, strefa zjeżdżalni i labiryntów oraz strefa trampolin.

Dziękujemy serdecznie za przeprowadzenie procesu inwestycyjnego pracownikom urzędu gminy w szczególności Panu Marcinowi Gawłowiczowi.

Dziękujemy wykonawcy Firmie: M-BUD Monika Duda z Pogórskiej Woli Nadzór inwestorski sprawowała Firma: Firma: ARCHI PROJEKT” BIURO PROJEKTOWE spółka cywilna M.Głód, D. Kozak z Bochni.

Dziękujemy Panu Posłowi Wiesławowi Krajewskiemu za wsparcie naszego wniosku o dotację.

Dziękujemy Radzie Gminy za wsparcie zadania.

Dziękujemy inicjatorom tej wspaniałej inicjatywy która była zapoczątkowana kilka lat temu przez ówczesną dyrektor szkoły Panią Marię Dyrdał we współpracy z Radą Sołecką.

W odbiorze końcowym inwestycji uczestniczyli:

Cezary Stawarz - Wójt Gminy Trzciana,

Marcin Gawłowicz - Kierownik Referatu Inwestycji Strategicznych,

Agnieszka Adamus - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Leszczynie,

Marcin Głód - Inspektor nadzoru inwestorskiego,

Zbigniew Głód - Inspektor nadzoru inwestorskiego,

Mariusz Podoba - Inspektor nadzoru inwestorskiego,

Jacek Legutko - Kierownik budowy oraz przy udziale: Łukasz Duda - Właściciel firmy /Wykonawca robót/.

Całkowity koszt realizacji inwestycji w zakresie etapu nr 1 wyniósł: 1.614.835,28 zł brutto .

Zakończona realizacja inwestycji polegała na: – likwidacji niecki basenowej poprzez zasyp wraz wykonaniem warstw posadzkowych; – wyburzenie części istniejących elementów niecki; – wyburzenie istniejących schodów w części basenowej wraz z wykonaniem nowych jednobiegowych żelbetowych; – wykonaniu nowych otworów drzwiowych wraz ze wzmocnieniem nadproży; – domurowanie fragmentów ścian, wykonaniu ścianek działowych dla poprawy funkcji; – wymianie istniejącej stolarki PCV zewnętrznej w elewacji południowej; – przebudowie pomieszczenia widowni na pomieszczenie bufetu i magazynu; – wydzieleniu ścianką konstrukcji systemowej obłożonej płytą GKF ( SDI-2x12,5GKF DF 2xcw100) o klasie odporności ogniowej REI 120 pomieszczenia holu od bufetu i stolarką aluminiowa EI60 – wykonaniu stolarki konstr. aluminiowej EI 30 oddzielającej bufet od sali zabaw – szkło bezpieczne – wykonanie instalacji elektrycznej, nisko prądowej , wod kan, co, cwu, p.poż, monitoringu, nagłośnienie, wyposażenie w czujki dymu; – oznakowaniu dróg ewakuacyjnych i oświetlane awaryjnego ewakuacyjnego. – wykończeniu ścian i posadzek – wyposażenie pomieszczeń w niezbędne akcesoria W ramach inwestycji wykonano również nowoczesną modernizację kotłowni zastępując już mocno wyeksploatowane /nieoszczędne/ kotły gazowe atmosferyczne na nowoczesny kocioł kondensacyjny ARES TEC 250 IMERGAS współpracujący z powietrzną pompą ciepła typu monoblok wraz z niezbędną armaturą. Nowoczesna i bardzo oszczędna modernizacja kotłowni służyć będzie do ogrzewania / w tym ciepłej wody użytkowej/ pomieszczeń budynku budowanej sali zabaw jak również dla ogrzewania całego budynku istniejącej szkoły PSP w Leszczynie.

tło

Godziny otwarcia urzędu

Poniedziałek

7:30-15:30

Wtorek

7:30-15:30

Środa

7:30-15:30

Czwartek

7:30-15:30

Piątek

7:30-15:30

Urząd gminy trzciana

Adres:

Trzciana 302,
32-733 Trzciana

Sekretariat:

tel: 14 648 44 20
e-mail: gmina@trzciana.pl

fundusze europejskie

Fundusze
Europejskie

Polska Cyfrowa

Rzeczpospolita Polska

Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Unia Europejska