zdjęcie w tle

I Sesja Rady Gminy Trzciana - IX Kadencja

I Sesja Rady Gminy Trzciana - IX Kadencja

W dniu 6 maja 2024 r. o godzinie 12:00 odbyła się I Sesja Rady Gminy Trzciana na lata 2024-2029.


Uroczystą Sesję Rady Gminy poprzedziła Msza Święta w Kościele Parafialnym w Trzcianie w intencji Samorządu Gminy Trzciana. 
W obradach Sesji uczestniczyli, Wójt Gminy Trzciana mgr Cezary Stawarz, nowo wybrani Radni Gminy Trzciana, Pani Sekretarz mgr Wanda Surma, Skarbnik Gminy mgr Iwona Dudek, Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Trzcianie Pani Paulina Włudyka-Włodarczyk oraz sołtysi. 

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Trzcianie wręczyła wszystkim nowo wybranym radnych zaświadczenia o wyborze na Radnego Gminy Trzciana. Po wręczeniu zaświadczeń, każdy z radnych złożył uroczyste ślubowanie :   
"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców".  

Po uroczystym ślubowaniu Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Trzcianie wręczyła obecnemu Wójtowi Gminy Trzciana Cezarowi Stawarz zaświadczenie o wyborze na Wójta Gminy Trzciana. Wójt z podniesioną prawą ręką złożył uroczyste ślubowanie : 
„Obejmując urząd Wójta Gminy Trzciana uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności Mieszkańców Gminy Trzciana. Tak mi dopomóż Bóg”. 
W późniejszych obradach Rada Gminy Trzciana w głosowaniu tajnym wybrała na stanowisko Przewodniczącego Rady Gminy Trzciana Panią Renatę Paruch. 
W następnym głosowaniu tajnym na stanowisko Wiceprzewodniczących Rady Gminy Trzciana zostali wybrani : Pan Marcin Duda oraz Pan Tadeusz Cempura. 

W dalszej części Rada Gminy w Trzcianie podjęła uchwały:  
- powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Trzciana 
- powołania stałych Komisji Rady Gminy Trzciana oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
-ustalenia składów liczbowych stałych Komisji Rady Gminy Trzciana 
- ustalenia składów osobowych Komisji Rady Gminy Trzciana 
- ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Trzciana 

RELACJA Z SESJI - LINK   
UCHWAŁY - LINK

Skład Rady Gminy na kadecnję 2024-2029
1. Burkowicz Stanisław 
2. Cempura Tadeusz – Wiceprzewodniczący Rady Gminy 
3. Chojecka Sabina 
4. Duda Marcin - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 
5. Grabowski Henryk 
6. Janiczek Magdalena 
7. Kłósek Piotr 
8. Kołodziej Kazimierz 
9. Kukla Mirosław 
10. Kukla Wiesław 
11. Osikowicz Piotr 
12. Pastuszak Stanisław 
13. Paruch Renata – Przewodnicząca Rady Gminy 
14. Pietroń Maria 
15. Pijanowski Józef  

Poszczególne Komisje Rady Gminy :
Komisja Rewizyjna:
1. Stanisław Pastuszak – Przewodniczący
2. Kazimierz Kołodziej - członek
3. Stanisław Burkowicz – członek
Komisja Gospodarczo - Budżetowa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska:
1. Tadeusz Cempura– Przewodniczący
2. Piotr Kłósek - członek
3. Magdalena Janiczek - członek
4. Marcin Duda - członek
5. Henryk Grabowski - członek
6. Wiesław Kukla - członek
7. Sabina Chojecka – członek
Komisja Oświatowo - Społeczna:
1. Mirosław Kukla – Przewodniczący
2. Renata Paruch - członek
3. Maria Pietroń - członek
4. Józef Pijanowski - członek
5. Sabina Chojecka - członek
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
1. Maria Pietroń – Przewodniczący
2. Piotr Osikowicz - członek
3. Józef Pijanowski- członek
tło

Godziny otwarcia urzędu

Poniedziałek

7:30-15:30

Wtorek

7:30-15:30

Środa

7:30-15:30

Czwartek

7:30-15:30

Piątek

7:30-15:30

Urząd gminy trzciana

Adres:

Trzciana 302,
32-733 Trzciana

Sekretariat:

tel: 14 648 44 20
e-mail: gmina@trzciana.pl

fundusze europejskie

Fundusze
Europejskie

Polska Cyfrowa

Rzeczpospolita Polska

Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Unia Europejska