zdjęcie w tle

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszonym programem Inwestycja B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne Część B (wsparcie inwestycyjne społeczności energetycznych),

Działanie B.1: Demonstracyjne projekty inwestycyjne realizowane przez społeczności energetyczne (nr naboru KPOD.03.12-IP.05-002/23)., Gmina Trzciana zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety przez mieszkańców, zainteresowanych udziałem w projekcie.


W ramach powyższego naboru byłaby możliwość uzyskania dofinansowania na poziomie 90% kwoty netto inwestycji, co oznacza, że VAT byłby kosztem niekwalifikowalnym.


Projekt skierowany jest do osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej.


Dofinansowanie można uzyskać na:

a) zakup i montaż instalacji magazynu energii do gromadzenia nadwyżki energii elektrycznej wyprodukowanej z istniejącej instalacji fotowoltaicznej,

b) zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii do produkcji oraz gromadzenia nadwyżki energii elektrycznej,

c )zakup i montaż instalacji pompy ciepła CO i CWU do produkcji energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej,

d) zakup i montaż instalacji pompy ciepła CWU do produkcji energii cieplnej na potrzeby ciepłej wody użytkowej.

W sytuacji kiedy Gmina zdecyduje się na realizację projektu, mieszkańcy będą zobowiązani do podpisania z Gminą umowy użyczenia w terminie do końca lutego 2024r.


Osoby zainteresowane projektem prosimy o  wypełnienie ankiety i dostarczenie do Urzędu Gminy w Trzcianie najpóźniej w  terminie do 31 stycznia 2024r.   


Załączniki
tło

Godziny otwarcia urzędu

Poniedziałek

7:30-15:30

Wtorek

7:30-15:30

Środa

7:30-15:30

Czwartek

7:30-15:30

Piątek

7:30-15:30

Urząd gminy trzciana

Adres:

Trzciana 302,
32-733 Trzciana

Sekretariat:

tel: 14 648 44 20
e-mail: gmina@trzciana.pl

fundusze europejskie

Fundusze
Europejskie

Polska Cyfrowa

Rzeczpospolita Polska

Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Unia Europejska