zdjęcie w tle

Informacja z Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni

Informacja z Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (PPIS) w Bochni poniżej przedstawia informację dotyczącą obowiązku rejestracji działalności rolniczej.

Zgodnie z art. 61 pkt 1, art. 63 ust. 1, ust. 2 pkt 1, pkt 12 i pkt 13 oraz ust. 3 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz.U z 2023 r. poz. 1448) na podmiotach prowadzących produkcję pierwotną - sprzedaż bezpośrednią plonów rolnych oraz rolniczy handel detaliczny spoczywa obowiązek rejestracji/wpisu do rejestru w/w działalności rolniczej.

Uzyskanie wpisu do Rejestru prowadzonego przez PPIS w Bochni jest możliwe po złożeniu w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przy ul. Konstytucji 3-go Maja 5 w Bochni wniosku - „wniosek o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej”. Zaznaczyć warto, iż wpis zakładu nie podlega opłacie. Jednakże, zgodnie z art. 103 ust. 4 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia „kto prowadzi działalność w zakresie produkcji lub obrotu żywnością bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów […] podlega karze pieniężnej”

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące rejestracji działalności rolniczej można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 14 612 39 47 wew. 16 oraz na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej pod adresem: https://www.gov.pl/web/psse-bochnia.

Ponadto przedstawiciele PPIS w Bochni służą instruktażem w ramach prowadzonej działalności edukacyjnej w zakresie zagadnień związanych z produkcją pierwotną.

tło

Godziny otwarcia urzędu

Poniedziałek

7:30-15:30

Wtorek

7:30-15:30

Środa

7:30-15:30

Czwartek

7:30-15:30

Piątek

7:30-15:30

Urząd gminy trzciana

Adres:

Trzciana 302,
32-733 Trzciana

Sekretariat:

tel: 14 648 44 20
e-mail: gmina@trzciana.pl

fundusze europejskie

Fundusze
Europejskie

Polska Cyfrowa

Rzeczpospolita Polska

Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Unia Europejska