zdjęcie w tle

Kolejne środki finansowe trafiły do Ochotniczych Straży Pożarnych

Kolejne środki finansowe trafiły do Ochotniczych Straży Pożarnych

Tym razem jednostki OSP uzyskały z WFOŚIGW w Krakowie dofinansowanie do realizowanych zadań w zakresie zakupu samochodu, umundurowania i wyposażenia ratowniczego. Przygotowane wspólnie z Gminą wnioski mogą być realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Podział dofinansowań przedstawiają poniżej tablice.

W imieniu Strażaków dziękujemy Panu Kazimierzowi Koprowskiemu Prezesowi Zarządu WFOŚiGW w Krakowie za przyznane dofinansowanie.


pobrane.jpg
pobrane-1.jpg
pobrane-2.jpg
pobrane-3.jpg
pobrane-4.jpg
pobrane-5.jpg
tło

Godziny otwarcia urzędu

Poniedziałek

7:30-15:30

Wtorek

7:30-15:30

Środa

7:30-15:30

Czwartek

7:30-15:30

Piątek

7:30-15:30

Urząd gminy trzciana

Adres:

Trzciana 302,
32-733 Trzciana

Sekretariat:

tel: 14 648 44 20
e-mail: gmina@trzciana.pl

fundusze europejskie

Fundusze
Europejskie

Polska Cyfrowa

Rzeczpospolita Polska

Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Unia Europejska