zdjęcie w tle

KOMUNIKAT z dnia 07.06.2024r. / AKTUALIZACJA 14.06.2024r.

KOMUNIKAT z dnia 07.06.2024r. / AKTUALIZACJA 14.06.2024r.

Informacja o jakości wody z dnia 14.06.2024r.

 

Niniejszym informujemy o wynikach próbki wody pobranej z wodociągu gminnego w dniu 10.06.2024r w budynku Szkoły Podstawowej w Kamionnej, wszystkie parametry są zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Sprawozdanie zostało przesłane do Sanepidu i oczekujemy na wydanie stosownej decyzji.


Sprawozdanie do pobrania poniżej.


14.06.2024r. 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po zapoznaniu się z sprawozdaniem nr LZT/W/628/N/2024 z badania próbki wody pobranej w dniu 4 czerwca 2024r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Trzciana – punkt poboru: kran pomieszczenie gospodarcze Publiczna Szkoła Podstawowa Kamionna 263 (data wpływu: 7 czerwca 2024r.) stwierdził, że woda nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru: Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, która wyniosła 310 jtk/1ml (wartość dopuszczalna bez nieprawidłowych zmian. Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej, 200 jtk/1ml w kranie konsumenta).

W związku ze stwierdzonym przekroczeniem i rozważeniem stopnia zagrożenia dla zdrowia tutejszy Inspektor Sanitarny wydał w dniu 7 czerwca 2024r. decyzję nr 56/24 stwierdzającą

warunkową przydatności wody do spożycia przez ludzi

pod warunkiem,

Woda do spożycia przez ludzi oraz do celów higienicznych i produkcyjnych wymaga przegotowania

Na podstawie wyżej wymienionego sprawozdania stwierdza się, że pozostałe zbadane parametry bakteriologiczne i fizyko-chemiczne w zakresie parametrów grupy A wyżej cytowanego Rozporządzenia spełniają zawarte w nim wymagania.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie jakości wody.


https://www.gov.pl/web/psse-bochnia/komunikat-z-dnia-7-czerwca-2024r2


Data: 07.06.2024r. Załączniki
tło

Godziny otwarcia urzędu

Poniedziałek

7:30-15:30

Wtorek

7:30-15:30

Środa

7:30-15:30

Czwartek

7:30-15:30

Piątek

7:30-15:30

Urząd gminy trzciana

Adres:

Trzciana 302,
32-733 Trzciana

Sekretariat:

tel: 14 648 44 20
e-mail: gmina@trzciana.pl

fundusze europejskie

Fundusze
Europejskie

Polska Cyfrowa

Rzeczpospolita Polska

Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Unia Europejska