zdjęcie w tle

Odbiór rozbudowy drogi powiatowej Trzciana - Łąkta Dolna.

Odbiór rozbudowy drogi powiatowej Trzciana - Łąkta Dolna.

W poniedziałek 29.04.2024 r. Wójt Gminy Trzciana Cezary Stawarz brał udział w odbiorze technicznym zakończonych prac rozbudowy drogi powiatowej nr 2095K w km 3+021 do 3+927 w miejscowościach Trzciana i Łąkta Dolna.

Wartość inwestycji: 4,6 mln

Inwestor Powiat Bocheński - Powiatowy Zarząd Dróg

Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego: 2,7 mln

Budżet Powiatu: 1,1 mln

Wkład z budżetu gminy: 1,1 mln

Wykonawcą inwestycji była PRODIM Sp. z o.o.

W odbiorze uczestniczyli również:

Zastępca Dyrektora PZD Pan Bogdan Sarapata

Inspektor Nadzoru Pan Eugeniusz Bar

Kierownik robót Pan Paweł Krzek

Przedstawiciel podwykonawcy Pan Konrad Bryg 

Dziękujemy serdecznie Panu Posłowi na Sejm RP Wiesławowi Krajewskiemu za pomoc w pozyskaniu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dziękujemy Panom ówczesnym Wojewodom Łukaszowi Kmicie i Ryszardowi Pagaczowi za przyznanie dotacji dla Powiatu.

Dziękujemy Panu Staroście Adamowi Korcie oraz Panu Wiesławowi Kukla za realizację zadania oraz środki z budżetu powiatu.

Dziękujemy Pracownikom Powiatowego Zarządu Dróg na czele z Dyrektorem Tadeuszem Białką za przeprowadzenie procesu budowlanego.

Dziękujemy firmie PRODIM Sp. z o.o. za wykonanie robót.

Dziękujemy Radnym Gminy Trzciana za przyjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie dotacji 1,1 mln dla Powiatu.

tło

Godziny otwarcia urzędu

Poniedziałek

7:30-15:30

Wtorek

7:30-15:30

Środa

7:30-15:30

Czwartek

7:30-15:30

Piątek

7:30-15:30

Urząd gminy trzciana

Adres:

Trzciana 302,
32-733 Trzciana

Sekretariat:

tel: 14 648 44 20
e-mail: gmina@trzciana.pl

fundusze europejskie

Fundusze
Europejskie

Polska Cyfrowa

Rzeczpospolita Polska

Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Unia Europejska