zdjęcie w tle

Przekazanie sprzętu dla jednostek OSP z terenu Gminy Trzciana

Przekazanie sprzętu dla jednostek OSP z terenu Gminy Trzciana

Symboliczny odbiór zmodernizowanej remizy w Łąkcie Dolnej oraz przekazanie sprzętu dla jednostek OSP z terenu Gminy Trzciana.

W poniedziałek 6 listopada 2023 roku w remizie OSP w Łąkcie Dolnej strażacy z terenu gminy odebrali zakupiony dla nich sprzęt i umundurowanie oraz otwarli po remoncie boks garażowy w tej jednostce.

W wydarzeniu uczestniczyli:
1. Józef Gawron Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
2. Marta Malec-Lech Członek Zarządu Województwa Małopolskiego
3. Piotr Dziurdzia - Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego
4. Kazimierz Koprowski - Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
5. Bryg. Jacek Ryncarz Komendant Powiatowy PSP w Bochni
6. Cezary Stawarz - Wójt Gminy Trzciana
7. Renata Paruch Przewodnicząca Rady Gminy Trzciana
8. Druhowie Strażacy z terenu naszej gminy, na czele ze Stanisławem Piaseckim Komendantem Gminnym OSP.

Dziękujemy naszym gościom, którzy pomogli strażakom w uzyskaniu środków na doposażenie OSP.
Przekazywany asortyment strażacki, to głównie środki ochrony osobistej i drobny sprzęt ratowniczy: ubrania specjalne, ubrania koszarowe, ubrania chroniące przed owadami, rękawice specjalne, buty specjalne, hełmy, drabina ratownicza, latarki, węże do motopomp - wartość zakupu to 123.975,00zł

Natomiast wyremontowany boks garażowy w remizie OSP prezentuje się pięknie i będzie bardziej funkcjonalny w użytkowaniu. Koszt remontu 40.000,00zł
Zakupy i remont garażu były możliwe, dzięki dotacjom z różnych źródeł:
1. Województwo Małopolskie - 15.000zł - na sprzęt i umundurowanie,
10.000zł - na remont remizy
2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie   - 26.915,87zł - umundurowanie i sprzęt
3. Komendant Główny PSP ( dotacje MSWiA i KSRG)
 - 16.300 - dotacja MSWiA ( umundurowanie i remont remizy)
 - 12.362zł - dotacja KSRG ( umundurowanie i sprzęt)
4. Gmina Trzciana 
 -25.000zł - na sprzęt i umundurowanie
- 20.000zł - na remont remizy
5. Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników
  - 15.400zł- umundurowanie i sprzęt
6. Powiat Bocheński
 - 3.000 - umundurowanie
7. Wkład własny OSP - 20.000 zł

 W najbliższym czasie do OSP Kamionna przyjedzie nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy zakupiony z dofinansowaniem: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 200 000,00 zł , dotacją Gminy Trzciana w wysokości 180 000,00zł ,oraz dofinansowaniem Województwa Małopolskiego w wysokości 20 000,00zł. Będzie to okazja do kolejnego spotkania, ale już dzisiaj dziękujemy za przyznane dofinansowania.

Życzymy druhom strażakom bezpiecznych wyjazdów i dziękujemy za to, że chcą nieść pomoc innym w potrzebie.
tło

Godziny otwarcia urzędu

Poniedziałek

7:30-15:30

Wtorek

7:30-15:30

Środa

7:30-15:30

Czwartek

7:30-15:30

Piątek

7:30-15:30

Urząd gminy trzciana

Adres:

Trzciana 302,
32-733 Trzciana

Sekretariat:

tel: 14 648 44 20
e-mail: gmina@trzciana.pl

fundusze europejskie

Fundusze
Europejskie

Polska Cyfrowa

Rzeczpospolita Polska

Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Unia Europejska