zdjęcie w tle

Przetarg na dokończenie budowy Sali Gimnastycznej w Łąkcie Dolnej.

Przetarg na dokończenie budowy Sali Gimnastycznej w Łąkcie Dolnej.

W dniu 21 marca ogłosiliśmy przetarg na dokończenie budowy Sali Gimnastycznej w Łąkcie Dolnej.

Zapraszamy potencjalnych wykonawców do złożenia ofert pod adresem: 

https://trzciana.ezamawiajacy.pl/.../public/124954/details


Zakres prac objęty przedmiotem zamówienia: przygotowanie terenu pod budowę, roboty wykończeniowe związane z salami gimnastycznymi /wykonanie kompletnej posadzki na gruncie od warstwy chudego betonu, wykonanie podłogi sportowej oraz podłóg w pozostałych pomieszczeniach/, parter - roboty wykończeniowe w zakresie ścian /ściany działowe, tynki, gładzie, malowanie, montaż podokienników/, okładziny stropodachu, stolarka zewnętrzna, stolarka okienna i drzwiowa wewnętrzna, elewacja - docieplenie ścian, wyprawy elewacyjne, tynki cienkowarstowe, elewacja wentylowana z kaset elewacyjnych, instalacja wentylacji mechanicznej, roboty w zakresie fundamentu i konstrukcji wsporczej, wyposażenie sali, instalacje elektryczne /montaż rozdzielni, zasilanie, osprzęt, instalacja gniazd wtyczkowych, instalacja oświetlenia/ zagospodarowanie terenu /nawierzchnie z kostki betonowej, obrzeża betonowe, plantowanie i humusowanie terenów zielonych, ogrodzenie/.

tło

Godziny otwarcia urzędu

Poniedziałek

7:30-15:30

Wtorek

7:30-15:30

Środa

7:30-15:30

Czwartek

7:30-15:30

Piątek

7:30-15:30

Urząd gminy trzciana

Adres:

Trzciana 302,
32-733 Trzciana

Sekretariat:

tel: 14 648 44 20
e-mail: gmina@trzciana.pl

fundusze europejskie

Fundusze
Europejskie

Polska Cyfrowa

Rzeczpospolita Polska

Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Unia Europejska