zdjęcie w tle

RELACJA Z II SESJI RADY GMINY TRZCIANA

RELACJA Z II SESJI RADY GMINY TRZCIANA

W dniu 20 maja 2024 r. o godzinie 17:30 odbyła się II Sesja Rady Gminy Trzciana.
W obradach Sesji Rady Gminy uczestniczyło 15 radnych.

Podczas obrad II Sesji Rady Gminy podjęto uchwały jak poniżej:

1.Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcianie za rok 2023.

2.Przyjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających przemocy domowej w Gminie Trzciana za 2023 rok.

3.Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2023 rok.

4.Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2023r. dla Gminy Trzciana.

5.Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Trzciana na lata 2023-2025.

6.Przyjęcie uchwały w sprawie Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2024 r.

7.Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciana na lata 2024-2032.

8.Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekazania w 2024 r. środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Bochni.

9.Przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 8 lutego 2024 r. "w sprawie ustaw podatkowych i nie tylko".

Z powyższymi uchwałami można zapoznać się stronie BIP .
Relacja z Sesji Rady Gminy z dnia 20 maja 2024 r. znajduję się na stronie - LINK
tło

Godziny otwarcia urzędu

Poniedziałek

7:30-15:30

Wtorek

7:30-15:30

Środa

7:30-15:30

Czwartek

7:30-15:30

Piątek

7:30-15:30

Urząd gminy trzciana

Adres:

Trzciana 302,
32-733 Trzciana

Sekretariat:

tel: 14 648 44 20
e-mail: gmina@trzciana.pl

fundusze europejskie

Fundusze
Europejskie

Polska Cyfrowa

Rzeczpospolita Polska

Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Unia Europejska