zdjęcie w tle

RELACJA Z XLI SESJI RADY GMINY TRZCIANA

RELACJA Z XLI SESJI RADY GMINY TRZCIANA

W dniu 31 sierpnia 2023r. o godzinie 16:00 odbyła się XLI Sesja Rady Gminy Trzciana.
W obradach Sesji Rady Gminy uczestniczyło 11 radnych.

Podczas Sesji Rady Gminy Trzciana obecni byli Wiceminister Spraw Zagranicznych Arkadiusz Mularczyk oraz Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski.

Na wniosek Pana Wiceministra oraz Pana Wojewody Rada Gminy w przededniu 84 rocznicy wybuchu II wojny światowej przyjęła oświadczenie w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie poniosła Polska z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji na terenie Gminy Trzciana.

Dziękujemy serdecznie Panu Wiceministrowi za nieustanne wieloletnie starania w sprawie reparacji począwszy od apeli, wywiadów, raporcie o stratach a w ostatnim czasie: not dyplomatycznych, wizyt zagranicznych w wielu krajach i instytucjach: m. in. w Europarlamencie, w Amerykańskim Kongresie, gdzie część Kongresmenów zaczyna rozumieć i popierać starania o reparacje.

Podczas obrad XLI Sesji Rady Gminy podjęto uchwały jak poniżej:

1.Stanowisko Rady Gminy Trzciana w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji na terenie Gminy Trzciana.

2.Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2023 r.

3.Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciana na lata 2023-2030.

4.Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości należących do Gminy Trzciana na rzecz Powiatu Bocheńskiego.

5.Przyjęcie uchwały w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Trzciana uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Trzciana.

6.Przyjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Brzesko o uznanie lasów za ochronne, położonych na terenie Gminy Trzciana.

7.Przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Trzciana.

8.Interpelacje, zapytania i wnioski.

9.Sprawy bieżące.

10.Zamknięcie obrad XLI Sesji Rady Gminy.

Z powyższymi uchwałami można zapoznać się stronie BIP .

Relacja z Sesji Rady Gminy z dnia 31 sierpnia 2023r. znajduję się na stronie - LINK


tło

Godziny otwarcia urzędu

Poniedziałek

7:30-15:30

Wtorek

7:30-15:30

Środa

7:30-15:30

Czwartek

7:30-15:30

Piątek

7:30-15:30

Urząd gminy trzciana

Adres:

Trzciana 302,
32-733 Trzciana

Sekretariat:

tel: 14 648 44 20
e-mail: gmina@trzciana.pl

fundusze europejskie

Fundusze
Europejskie

Polska Cyfrowa

Rzeczpospolita Polska

Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Unia Europejska