zdjęcie w tle

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej

Remont drogi gminnej „Kamionna - Pod Dwór" nr drogi 580657 K w miejscowości Kamionna w km 0+000 - 0+250

Wartość inwestycji 198903,53 zł

Koszty kwalifikowane: 183377,25

Dotacja z Rezerwy Celowej Budżetu Państwa 146701,00 zł

Wykonawcą zadania była firma „ROAD" Prace Ziemno-Drogowe Beata Czyżycka z Porąbki Iwkowskiej. 

tablica-wojtka-kamionna-pod-dwor.jpg

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Remont drogi gminnej „Kierlikówka - Do Szkoły" nr drogi 580587 K w miejscowości Kierlikówka w km 0+000-0+650.

Wartość inwestycji 623844,50 zł

Koszty kwalifikowane: 598737,74

Dotacja z Rezerwy Celowej Budżetu Państwa 400000,00 zł

Wykonawcą zadania była firma „ROAD" Prace Ziemno-Drogowe Beata Czyżycka z Porąbki Iwkowskiej. 

tablica-wojtka-kierlikowka-do-szkoly.jpg

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Remont drogi gminnej „Ujazd - /Kamionki/" nr drogi 580575 K w miejscowości Ujazd w km 0+000-0+720”.

Wartość inwestycji 605396,23 zł

Koszty kwalifikowane: 539321,18

Dotacja z Rezerwy Celowej Budżetu Państwa 430656,00 zł

Wykonawcą zadania była firma „ROAD" Prace Ziemno-Drogowe Beata Czyżycka z Porąbki Iwkowskiej. 

tablica-wojtka-ujazd-kamionki.jpg
tło

Godziny otwarcia urzędu

Poniedziałek

7:30-15:30

Wtorek

7:30-15:30

Środa

7:30-15:30

Czwartek

7:30-15:30

Piątek

7:30-15:30

Urząd gminy trzciana

Adres:

Trzciana 302,
32-733 Trzciana

Sekretariat:

tel: 14 648 44 20
e-mail: gmina@trzciana.pl

fundusze europejskie

Fundusze
Europejskie

Polska Cyfrowa

Rzeczpospolita Polska

Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Unia Europejska