zdjęcie w tle

ZAPROSZENIE NA II SESJĘ RADY GMINY TRZCIANA

ZAPROSZENIE NA II SESJĘ RADY GMINY TRZCIANA

RG.0002.2.2024
ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 609) uprzejmie zawiadamiam,

że na dzień 20 maja 2024 r. o godz. 17:30 w Urzędzie Gminy w Trzcianie zwołuję II Sesję Rady Gminy Trzciana, proponując porządek obrad jak w załączeniu.

Sesja odbędzie się w Urzędzie Gminy w Trzcianie/sala konferencyjna

Transmisja z sesji - tutaj .

PORZĄDEK OBRAD

1.Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.

2.Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.

3.Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcianie za rok 2023

4.Przyjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających przemocy domowej w Gminie Trzciana za 2023 rok.

5.Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2023 rok

6.Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2023r. dla Gminy Trzciana

7.Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Trzciana na lata 2023-2025.

8.Przyjęcie uchwały w sprawie Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2024 r.

9.Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciana na lata 2024-2032.

10.Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekazania w 2024 r. środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Bochni.

11.Przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 8 lutego 2024 r. "w sprawie ustaw podatkowych i nie tylko".

12.Interpelacje, zapytania i wnioski.

13.Sprawy bieżące.

14.Zamknięcie obrad II Sesji Rady Gminy.

Otrzymują:

1. Radni Gminy Trzciana.

2.Sołtysi Gminy Trzciana

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 609) pracodawca jest zobowiązany zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia  mu brania udziału w pracach organów gminy.


 Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Renata Paruch


Załączniki
tło

Godziny otwarcia urzędu

Poniedziałek

7:30-15:30

Wtorek

7:30-15:30

Środa

7:30-15:30

Czwartek

7:30-15:30

Piątek

7:30-15:30

Urząd gminy trzciana

Adres:

Trzciana 302,
32-733 Trzciana

Sekretariat:

tel: 14 648 44 20
e-mail: gmina@trzciana.pl

fundusze europejskie

Fundusze
Europejskie

Polska Cyfrowa

Rzeczpospolita Polska

Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Unia Europejska